Page 3 - nyhetsbrev julen 2016 new
P. 3

Leder:

    Vi er sannelig et velsignet Og når dette stevnet var over og
    folk.              man hadde hørt i hjertet kallet
                     fra Herren for sitt folk og sin
    Dette har vært et år med
                     menighet ble det lettere å gå og
    kraftigere opp turer enn ned
                     gjøre hva Han har sagt oss å
    turer for
                          gjøre.
    menigheten. Nå
    ser det ut som vi              Roy Sveinungsen og
    har oppdrift,                Roy Wilhelmsen har
    favør og                  vært til enorm
    fremgang også i               velsignelse og har på
    det synlige.                dugnad kommet til
                          Birkeland for å hjelpe
    Der er fremdeles              å dra å hjelpe
    et stykke å gå
                          menigheten fremover.
    men må du være
                     Tenk, mennesker kjører
    en av de som vil gå veien
                     nesten to timer i bil, søndag
    sammen med oss.
                     etter søndag. Møte etter møte.

    Et år ligger bak             For å være til
    oss som begynte             velsignelse og drahjelp
                  Rop av fryd  for deg og meg i
    vanskelig, men
                 for Herren, hele
    etterhvert som      jorden! Bryt ut i Filabirk.
    tiden gikk virket    sang, juble og syng
                  lovsanger!  I høst begynte også våre
    det som ting løsnet           direkte sendinger på
    mere og mere.        Sal 98:4:
                         Youtube og bli meget
    I sommer var               oppegående etter at Odd
    mange av                 Olav Ofstad har tatt
    menighetens folk å finne på   tak og lagt ned enorme
    Hove hvor Evangeliet for     mengder av timer og innsats
    alle har sommer stevnet sitt.  for å få dette til. Og vi ser hva
                     Herren talte til menigheten for
   1   2   3   4   5   6   7   8