Page 4 - nyhetsbrev julen 2016 new
P. 4

mange år tilbake nå begynner å alt dette er noe vi kjenner Jesus
    ta form og bli til virkelighet.    bare er begynt å forløse i våre
                       liv.
    Tilbakemeldinger fra
    mennesker som er blitt ”truffet    Noen ganger har man grått
    og berørt” av budskapene på      andre ganger vært så oppgitt å
    Youtube er en ting. Men det å     ikke sett noe løsning på noe.
    se Herrens ord gå i oppfyllelse    Men igjennom alle ting leder
    tiltross for at vi manglet både    HAN oss til seier og mange av
    arbeidskraft, hjelpere og penger menighetens folk beveger seg
    er utrolig sterkt.             fra gråt til latter, sakte men
                  De som sår sikkert.
    Elin og jeg har det
                med gråt, skal
    siste året vokst     høste med    Vi skal være en menighet
    mere sammen i       fryderop.    som er til velsignelse! Når
    den tjeneste og              predikanter , apostler,
    kall Jesus har for     Sal 126:5    profeter, evangelister,
    oss og vi har fått             hyrder, lærere og
    lov å reise litt    Salige er dere   lovsangere kommer til oss
    rundt andre      som nå hungrer,   og gir av hva Herren legger
    plasser og fått    for dere skal bli  på deres hjerter, er vi
    forkynt de gode    mettet. Salige er  pliktige til å velsigne de
    nyhetene. Mange     dere som nå    tilbake. Dette er bibelsk og
    har tatt i mot og   gråter, for dere  riktig. En arbeider er verd
    blitt frelst og til nå   skal le.    sin lønn. Men fordi den
    i år har vi fått              felles givergleden har vært
                 Luk 6:21
    døpe 37 sjeler.              mindre en felles utgiftene
    Eller fått begrave             til lån , strøm og andre
    37 gamle liv om man kan si det utgifter vi har for å drifte
    slik, og det er utrolig.       menigheten har dette vært
                       vanskelig å få til.
    Elin har fått laget mange flotte
    sanger som velsigner styrker og
    også setter seg fast i tanker, og
   1   2   3   4   5   6   7   8   9