Page 5 - nyhetsbrev julen 2016 new
P. 5

Dette skal nå snu! Du og jeg som     vafler på gata. Mye kan
   menigheten Filadelfia Birkeland     gjøres uten å tappe de som gir
   skal nå be om, tro                   alt de har for de
   Gud for og sammen       Jesus kaller ikke    siste kreftene de
   strekke oss etter at     perfekte mennesker    har. Først og
   vi skal bli kvitt all      til tjeneste, men   fremst med
   gjeld som           mennesker med feil    bønnene dine!
   menigheten har i       og mangler. Så lover   Be Gud om ideer
                  Han at Ånden skal
   lån, så vi kan være                  til å få inn
                  Hjelpe oss! Dermed
   til velsignelse for    kvalifiserer HAN faktisk  penger til
   Jesus og Hans kropp     de han kaller! Hvilken   menigheten og
   og ikke bank         fantastisk frelser…   lyd HAN!
   systemet.            I Han ER DU
                     PERFEKT!      Ikke la dette
   Så vi kan ha helger                  manipulere deg
   med sterke profetiske seminarer,     til å selge eller gi, men søk
   lovsangshelger, bibel lære helger,    Gud i bønn og spør Han! Han
   gatemøter, utrustnings                   som du og
   møter til å gå ut og                    jeg en dag
   vinne mennesker, ja                    skal stå foran
                   Kan du hjelpe med noe?
   være den menigheten                    og svare for
   som Gud kaller oss til    Har du en tjeneste?     hva vi gjorde
   å være. Ikke en flokk                   for Herren og
   som aldri beveger seg,      Cafè etter møtet?     Guds rike.
   men en mektig hær i        Meld deg til Tjeneste  Hva ber
   Herrens hånd.                       HAN deg om
                                 å gjøre for
   Det er mange måter vi
                                 menigheten?
   kan nå målet på. Vi kan øke vår
                        Hva kan du gjøre? Hva vill
   personlige giver tjeneste til
                        du menigheten skal være?
   menigheten, finne noe å selge og
   gi pengene til menigheten, selge
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10