Page 6 - nyhetsbrev julen 2016 new
P. 6

Vi skal se Herren gjøre mirakler
                       i tiden som kommer.
         Et tre som holder i en
   ordentlig storm har kraftige      Med en gang vi bestemte oss for
   røtter og vokser uansett vær.      å gå for dette fikk vi en telefon
   Slik vil du og jeg også bli. Vi     fra veivesenet. De skal bygge et
   vokser uansett vær. Fordi vi      fortau ved siden av menigheten
   søker Guds Rike først!         og derfor ble de tvunget til å
                       kjøpe litt av grøften og
   Jeg tror at de årene som Gud til nå   eiendommen vår. Bare der fikk
   har gitt oss i menigheten er år     vi inn 60.000 på en gang som
   hvor røttene har blitt dypere og    går direkte til å betale ned gjeld!
   hvor forberedelsen til det som skal
   komme er blitt klart.          Et skritt av gangen så kommer
                            vi i mål sammen!


                            Gud kaller alle
                            mennesker til å vokse
                            opp i en menighet! Har
                            du ikke en levende
                            forsamling der du er
                            nå så flytt!
                            Menighetslivet og livet
   La oss stå sammen om det samme med Jesus er viktigere en ALT
   mål i tiden som kommer. Be om      ANNET!
   ideer til å få inn penger, og selv
   utføre disse ideene og ikke legge    Du må velge og gi ditt liv, først
   en byrde på andre.           til Jesus og så til en lokal
                       menighet?
   La Herren tale TIL DEG. Vær du
                       La deg frelse, la deg døpe, og la
   også lydig i det han taler til deg.
                       Guds Rike i deg og rundt deg få
   Har du ikke en lokal menighet du
                              vokse.
   kan gi deg til er du velkommen til
   å være med å dra lasset med oss.         Ser deg på møte.

                          Pastor  Roger Nygård
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11