Page 8 - nyhetsbrev julen 2016 new
P. 8

Første møtet 8. Januar kl 1600
                       Siste helgen i januar 27-29, er
   kommer EGON FALK! Egon og Hanna
   er Evangelister i Tanzania og har    avslutnin
   egentlig hele verden som sitt virkefelt. gen på bønn
   Dette er en noen som preker for titusner og faste
                       måneden .
   av mennesker på både korstog og møter
   og bibelskoler! Han kommer denne
   gangen til
   Birkeland!

   Egon og Hanna er
   mye brukt også i
   noen av de største
   menighetene i
   verden og nå har
   han valgt å komme
   til oss i lille
                       Da får vi besøk av Granlien
   Birkeland denne søndagen.
   GÅ IKKE GLIPP AV DETTE!!!        Evangeliesenter med Hugo Diaz i
                       spissen! Sist de var her ble
   Dette er også start skuddet vårt for bønn mennesker både frelst og helbredet!
   og faste måneden i menigheten. Om du
                       All info du trenger om bønn og faste
   kan du være med på faste en dag eller
   mere er en sak mellom deg og Jesus   finner du på våre hjemmesider
   men det er viktig du henger deg med   www.filabirk.no.
   på bønnen. Den som ber, den får.               La oss starte
                                 Januar med
                                frimodighet tro
                                  og glede!
                                Velkommen til
                                  møtene!
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13