Anguish = xtreme pain or misery; mental or  physical torture; agony Vi vil også minne  hverandre på en  profeti som ble gitt av en eldre  dame til Emanuel  Minos: Profeti.pdf Klikk for å åpne PDF 734546207001_1397971381001_TS17v3-WS-HD720-copy.mp4 A Twin Lives Through  an Abortion - CBN.com

Willam Booths endetidsprofeti


”I de siste dager skal det bli:


Et utsagn av David Wilkerson:Hvor langt er vi kommet?Hvor går veien videre?


2Tim 3:1-5Jeg ser mange av de siste kristne som en gang elsket Gud lide skipbrudd ved sin besettende kjærlighet til nytelse.


 De som elsker Gud finner ingen glede i narkotika, sex utenfor ekteskapet, alkohol, tobakk eller smuss. Djevelen vet det. De fleste av disse kjødelige nytelsene vil en kristen avsky.


Jeg ser tusenvis av kristne sitte i teatre hvor de utsetter seg selv for nedbrytende påvirkning som de en gang ville avskydd. De har ikke gitt seg over til noen spesiell synd, men de har blitt svært

komfortable i sin avhengighet til vulgære filmer, mye festing, sosialt samvær og vinsmaking. de

elsker virkelig Gud, men de elsker sine lyster enda høyere. De er egentlig ikke syndere mot Gud, men de er fremmede for Han. De har blitt så opptatt med å og prøve å leve et frigjort kristenliv at de har endret seg drastisk uten egentlig å vite hva de har blitt.

Kristne har blitt underholdnings søkende mennesker som ikke kan finne en time til å snakke med Gud i sitt lønnkammer.


Følgende ble sagt av David Wilkerson for noen år tilbake:

Kirken slik vi kjenner den i dag begynte med omvendelse. Da Peter forkynte korset på Pinsedag kom tusener til Kristus. Denne nye kirken ble bygget opp av en kropp, bestående av alle raser, fylt med kjærlighet til hverandre. Dens utøvende liv var preget av evangelisering, offer, ja til og med martyrdom.

Den fantastiske starten gjenspeiler Guds ord til Jeremia: " Jeg hadde plantet deg som et edelt vintre, helt igjennom av ekte sæd. " (Jer 2:21). Men Herrens neste ord beskriver det som ofte skjer med slikt arbeid: "Hvordan er du da blitt omskapt for meg til et uekte, vilt vintre?" (2:21). Gud sa: "Jeg plantet deg rett. Du var min, bar mitt navn og natur. Men nå har du blitt et uekte tre. "


Hva har forårsaket denne forandringen av kirken? Det har alltid vært, og vil fortsette å være, avgudsdyrkelse. Gud taler om avgudsdyrkelse når han sier til Jeremia: "Mitt folk har byttet bort sin ære mot det som ikke gir noe vinning" (2:11).


De fleste kristne lærer i dag at en avgud er noe som kommer mellom Guds folk og seg selv. Men dette er bare en delvis beskrivelse av avgudsdyrkelse.


Avgudsdyrkelse har å gjøre med et mye dypere hjerte problem. Den viktigste avguden blant Guds folk er ikke hor, pornografi eller alkohol. Det er et mye kraftigere begjær. Hva er avguden? Det er en altoppslukende ambisjon om å bli suksessfull. Og de har til og med en doktrine for å rettferdiggjøre det.


Denne ambisjonen om å være vellykket beskriver mange i Guds hus i dag. Disse menneskene er oppreiste, moralsk rene, full av gode gjerninger. Men de har satt opp en ambisjonsavgud i sine hjerter, og de kan ikke rokkes fra det.


Gud elsker å velsigne sitt folk. Han ønsker at hans folk skal lykkes i alt de foretar seg på ærlig vis.

Men det som nå skjer er en altoppslukende kjærlighet til anerkjennelse og materialisme (Anskaffelse av ting). En mann av verden sa nylig, "Den som dør med mest leker-vinner." Tragisk at kristne også blir fanget opp i denne jakten.


Hvor langt vi har kommet bort fra evangeliet om å leve gjennom å dø fra seg selv,  sitt ego og fra verdslige ambisjoner.