Filadelfia Birkeland støtter: Apg 20:35b:  Og husk Herren Jesu ord, at Han sa: "Det er saligere* å gi enn å få.""

Vær med å invester i menigheten! Når du gjør det demonstrerer du din takknemlighet til Gud, din overgivelse til Han. Det er en respons på kjærligheten og generøsiteten Han har vist deg. Ta del i visjonen og bli en investor og deleier i menighetens drøm, som er en levende menighet som har alle nådegavene virksomme, og som er til frelse og oppbyggelse for heile bygda vår. La oss sammen bygge en brud som kan stå ferdig til Herren kommer og Han kan si : ”Vel gjort, du gode og tro tjener! Du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over meget. Gå inn til din herres glede!”

Matt 25:21.


Org nr: 894927402 Vi oppfordrer deg til å benytte vår bankkonto: 2880.50.21995 HUSK - GAVER MED SKATTEFRADRAG FOR 2018 Økt skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner	 Skattefradraget for gaver til frivilligheten er økt til kr. 40 000 (Klikk konto nr for giro) For å laste ned giro  trenger du pdf leser! PayPal: Donate

Vi har en konto til oppgradering av teknisk utstyr. Vil du hjelpe oss med dette kan du gi inn på vår tekniske konto:

2880.14.49435 (Klikk konto nr for giro)