Konto nummer for støtte og betaling: 2880.50.27020 Boken er nå ute i nytt opplag. 1500 bøker er levert fra  Birkeland Trykkeri!