HJEM

FILADELFIA 

BIRKELAND

KIRKEN

Adressen

Tveideveien 10, 4760 Birkeland

VELKOMMEN TIL

Filadelfia

BØNNEMØTE

Filadelfia Birkeland er en pinsemenighet.

Søndags møte

Møte søndag 24. nov,  kl 17:00.


Pastor Jan Inge Skeie taler og Musikk Venner fra Vennesla kommer og spiller.


Alle er velkommen. 

Hver uke om ikke annet er oppgitt

ONSDAG  ER  DET  BØNNEMØTE

OBS!! NY TID FRA  KL. 19-20.

Copyright © All Rights Reserved