HJEM

FILADELFIA 

BIRKELAND

KIRKEN

Adressen

Tveideveien 10, 4760 Birkeland

Filadelfia Birkeland er en pinsemenighet.

Søndags møte

Søndag 13. oktober, kl 17:00 er det møte.

Jan Inge Skeie kommer og taler.

Alle er velkommen. 

VELKOMMEN TIL

Filadelfia

BØNNEMØTE

Hver uke om ikke annet er oppgitt

ONSDAG  ER  DET  BØNNEMØTE

OBS!! NY TID FRA  KL. 19-20.

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9.OKTOBER, KL 19:00-20:00

INNSETTELSE AV PASTOR

Copyright © All Rights Reserved