HJEM

FILADELFIA 

BIRKELAND

KIRKEN

Adressen

Tveideveien 10, 4760 Birkeland

VELKOMMEN TIL

Filadelfia

BØNNEMØTE

Filadelfia Birkeland er en pinsemenighet.

Søndags møte

Møte søndag 8. des,  kl 17:00.

Pastor Jan Inge Skeie taler og Sangvennene fra Vennesla synger.


Alle er velkommen. 

Hver uke om ikke annet er oppgitt

ONSDAG 4.des er bønnemøte fra kl 18-19.

Menighetsmøte kl 19-20.

Saker sendes til: post@filabirk.no

Copyright © All Rights Reserved