Vi støtter: Vi får besøk  av Geir Stomnås! Søndag 13 ja. Kl. 17.00: