HJEM

Filadelfia Birkeland er en pinsemenighet.

Vi har kontortid på Filadelfia hver onsdag fra kl. 14:00 til 16:00. 

Pastor Jan Inge Skeie har tlf 458 00 390, og pastor Gunnar Jeppestøl har tlf 413 04 337.

Bønnemøte

Søndags møte

Bønnemøte fra kl 18:00 - 19:00 på onsdag.

Årsmøte 7. april kl 19:00.

Saker må meldes inn før 10. mars på post@filabirk.no


VELKOMMEN TIL

Filadelfia


Digitalt søndagmøte i uke 9 og 10,

kl 17:00.


https://www.youtube.com/user/filabirk


Vi forholder oss til retningslinjer som er gitt fra regjeringen.