HJEM

FILADELFIA 

BIRKELAND

Adressen

Tveideveien 10, 4760 Birkeland

Søndag 7.juni kl 17:00, Gunnar Jeppestøl taler.

Sang ved Bente Risdal med musikere.

Filadelfia Birkeland er en pinsemenighet.

Har du behov for å prate, ta kontakt med

Pastor Jan Inge Skeie på tlf 45 800 390.

Bønnemøte

Bønn på onsdager kl 18:00-19:00.

Søndags møte

VELKOMMEN TIL

Filadelfia

Vi forholder oss til retningslinjer som er gitt fra regjeringen.

Copyright © All Rights Reserved