HJEM

FILADELFIA 

BIRKELAND

KIRKEN

Adressen

Tveideveien 10, 4760 Birkeland

Filadelfia Birkeland er en pinsemenighet.

Søndags møte

Søndag 23.feb, kl 17:00.

Taler: 

Thor Harry Nordvoll.


Sang: 

Signe Løland Løvdahl.

VELKOMMEN TIL

Filadelfia

BØNNEMØTE

Hver uke om ikke annet er oppgitt

OBS, ny tid!!

Bønnemøte onsdag fra kl 18-19.


Ekstraordinært årsmøte onsdag 19.feb. Etter bønnemøte, vi begynner kl 19:00.

Åpen for alle medlemmer.

Copyright © All Rights Reserved