HJEM

FILADELFIA 

BIRKELAND

Adressen

Tveideveien 10, 4760 Birkeland

Vi forholder oss til retningslinjer som er gitt fra regjeringen.

Filadelfia Birkeland er en pinsemenighet.

Har du behov for å prate, ta kontakt med

Pastor Jan Inge Skeie på tlf 45 800 390.

Bønnemøte

Bønn før søndagsmøte i sommer. Kl 18:00-19:00.

Søndags møte

Søndag 9.august kl 19:00.

Gunnar Jeppestøl taler.

Sang og vitnesbyrd fra Jan Arild Lundal.

Bønn fra kl 18:00.

VELKOMMEN TIL

Filadelfia

Copyright © All Rights Reserved