HJEM

Filadelfia Birkeland er en pinsemenighet.

Vi har kontortid på Filadelfia hver onsdag fra kl. 14:00 til 16:00. 

Pastor Jan Inge Skeie har tlf 458 00 390, og pastor Gunnar Jeppestøl har tlf 413 04 337.

Bønnemøte

Søndags møte

Ikke bønnemøte til onsdag på bygget.

Ikke møte på bygget, søndagsmøte vil bli sendt på nett kl 17:00.


https://www.youtube.com/user/filabirk

VELKOMMEN TIL

Filadelfia

Vi forholder oss til retningslinjer som er gitt fra regjeringen.