HJEM

FILADELFIA 

BIRKELAND

Adressen

Tveideveien 10, 4760 Birkeland

Filadelfia Birkeland er en pinsemenighet.

Har du behov for å prate, ta kontakt med

Pastor Jan Inge Skeie på tlf 45 800 390.

Bønnemøte

Bønn før søndagsmøte i sommer. Kl 18:00-19:00.

Søndags møte

Søndag 12.juli kl 19:00:

Gunnar Jeppestøl taler, Per Knutsen deltar.

Sang av Bente Risdal.

VELKOMMEN TIL

Filadelfia

Vi forholder oss til retningslinjer som er gitt fra regjeringen.

Copyright © All Rights Reserved