OM OSS

Litt historie om oss

Filadelfia Birkeland er en pinsemenighet.


En prøving på å få til noe på Birkeland ble gjort på slutten av 1980, ved at Filadelfia Lillesand hadde noen møter, de første møtene ble holdt på Birkeland Motell. Det var liten respons, og dette forsøket varte ikke lenge.


Filadelfia Vennesla kom inn på banen på slutten av 80-tallen / starten av 90-tallet. Det ble først leid lokale i kjelleren til Birkenes Sparebank, og så ble møtene flyttet til 2 etasje på MM (der Kiwi er nå).
Etter en stund kom det tilbud fra Kolbjørn Uldal, om å låne kantina på Uldal Trevare.


Asbjørn Nilsen fra Vennesla ble satt inn som leder, da vi overtok lokalet vi fikk kjøpt av rørlegger Odd Håkedal. Åpningen skjedde 14. januar 1995. Yngvar Tveit fra Vennesla overtok etter Asbjørn Nilsen.


Familien Nygård kom høsten 2004. Det ble lagt ned i oss en bønn om større plass, og våre egne planer var mange – men Gud svarte oss på underfullt vis ved at vi fikk overta Kanaan.


Snakk om Guds gave! Lokalet på Ca 700 m² + ca 5 mål tomt.
Vi fikk begynne oppussingen sommeren 2008, og etter adskillige dugnadstimer hadde vi åpning 26. april i 2009, med flagget til topps på flaggstang fra Aanesland Fabrikker.


Ordfører Harald Vestøl var til stede sammen med pastor Gunnar Jeppestøl fra Filadelfia Vennesla. Lokalet ble så fullt at folk måtte sitte på gangen.


Vi holder møte hver søndag vanligvis kl. 17:00, om ikke annet er opplyst.


Ledelse

Pastor

Raymond Rissmann

Mobil nr: 415 66 139

Historien om bautasteinen 

På tomta til Filadelfia Birkeland står det en bautastein, og her er historien om bautasteinen:


På tomta til det første skolehuset fra 1875 på Birkeland lå det en gravhaug. Den ble gravd ut da skolehuset skulle bygges. Oldsakene som ble funnet, ble sendt til oldsakssamlingen.
   Mannen som skulle sette opp grunnmuren ville bruke en stor, flat stein som lå der etter at haugen var gravd ut. Den var så stor at han måtte bruke hest for å trekke den fram til muren. Den ble lagt i det nordøstlige hjørnet av grunnmuren.
   I 1932 ble det gamle skolehuset revet, og det nye skolehuset, Blåsenberg, ble bygget 15 - 20 meter lenger mot sør. Den store steinen fra grunnmuren i det gamle huset ble da reist opp og brukt til bautastein.
   Det skulle hogges inn to årstall på steinen. 1875 og 1932, til minne om de to første skolehusa på Birkeland. Det ble ikke gjort, og etterhvert kom det tre nye skolehus rundt Valtjørn-området: Gamle Valstrand skole i 1953, Valstrand Ungdomsskole i 1967 og Nye Birkeland skole i 1977.
   Fremdeles ble steinen stående uten årstall. Den tidligere skolesjefen, Åsmund Knutson, følte at han hadde en viss plikt til å få dette arbeidet gjort, og fikk Olaus Aanesland til å hogge ut årstalla. Det skjedde i 1991.

   Bautasteinen står i et stort gravfelt fra eldre og yngre jernealder. Det er registrert omkring 40 gravhauger i dette området, som av den grunn fikk navnet Hauane. Den store gravhaugen som fremdele ligger på nordsida av Hauane vegkryss, er 14 meter i diameter. Den er fra eldre jernalder, og har innholdt mange verdifulle oldtidsminner, bl.a flere fine bronsespenner.