Hjerte for Birkenes

I Birkenes Sparebank er det samlet inn

kr. 14 797,-

Sammen med spleisen blir det kr. 22 604,-


Alle mateskene og gavene er levert ut til mange takknemlige mennesker!