HJEM

FILADELFIA 

BIRKELAND

KIRKEN

Adressen

Tveideveien 10, 4760 Birkeland

VELKOMMEN TIL

Filadelfia

Filadelfia Birkeland er en pinsemenighet.

Søndags møte

Søndag 26.januar:


Taler Gunnar Jeppestøl.

Sang fra Berit Holte

og Leif Gunnar Askekjær.

BØNNEMØTE

Hver uke om ikke annet er oppgitt

Bønnemøte onsdag 22. jan er fra kl 18-19.

På grunn av styremøte som er etter bønnemøte.

Copyright © All Rights Reserved